top of page
חגית הזיקית הזיגזגית
חגית כריכה חדש.jpg

ספר הילדים "חגית הזיקית הזיגזגית" עוסק בחגית הזיקית המתלבטת מדי בוקר בבוקרו מה ללבוש. היא מתבוננת בשכניה וקונה בדיוק אותם בגדים כמותם כדי שתהא דומה להם. היא מאמינה כי אם תחקה את שכניה, היא תתחבב עליהם והם יהפכו לחבריה. השכנים הנדהמים, פעורי פה, אינם מאמינים למראה עיניהם, אינם יודעים "מי כאן מי?" ולבסוף הם נחלצים לעזרתה ומפתיעים אותה במגוון בגדים ופריטים המיועדים רק בשבילה, וכמובן אין מאושרת ממנה. הזיקית היא דמות אקואיסטית המחקה את סביבתה ואין לה ישות וזהות משל עצמה, היא מנסה למצוא חן בעיני הסביבה על ידי ביטול עצמה ורק הכרה בערך העצמי שלה הופך אותה למיוחדת במינה.

בחירת שני עמודי הזיקית.jpg

הזיקית מתבוננת בשכניה ורושמת בפירוט ביומנה מה כל אחד לובש כדי שתוכל ללבוש בגדים כשלהם ולהפתיעם בהופעתה.

חגית כותבת ביומן.jpg

הזיקית באה לבקר את התן לבושה בבגדיו כדי להפתיעו. התן אכן מופתע ואינו יודע נפשו מרוב תדהמה.

פגישה עם תן.jpg

למרות שהשכנים המומים ופגועים הם נחלצים לעזרתה של הזיקית, קונים לה מגוון בגדים ופריטים ומשמחים את ליבה. 

זיקית בוכה.jpg

חתונת הארנבת והארנב

הזיקית רוקדת בחתונה.jpg

הסיפור ביוטיוב

bottom of page