top of page
ורד החפרפרת בלשית נהדרת
כריכה מתוקנת חפרפרת.jpg
עמוד ראשון ורד.jpg

ורד החפרפרת נחושה , נבונה, בעלת אורך רוח ואומץ לב ויש לה יכולת להבין את השכנים ולהרגיעם בעת מצוקה. בחריפות שכלה היא מצליחה להתגבר על מגבלת הראייה ולפתור את תעלומת הגניבה.

בחירת התמונות.jpg
ורד מתשאלת.jpg

בחרתי בעמוד זה, כדי להראות את יכולותיה הבלשיות של ורד כמתשאלת את שכניה לגבי האירועים שקרו בנווה גנים.

 ורד מצליחה לפתור את החידה "שמן ונמוך, גבוה ורזה שריר וקיים דבר כזה." ולזהות את הגנב.

ורד פותרת.jpg

מטרתה של ורד לעזור לזולת ולתרום לקהילה, ולכן היא מתנדבת למשטרה למרות מגבלת הראייה שלה.

מתנדבת.jpg

הסרטון ביוטיוב

bottom of page